Jeśli centrum serwisowe nie może naprawić produktu w okresie gwarancyjnym?

W przypadku, gdy produkt nie podlega naprawie lub z jakichś przyczyn nie może być naprawiony w ustalonym terminie, autoryzowany serwis może wydać Decyzję o spisaniu produktu.

Możesz skontaktować się z nami na podstawie tej decyzji i dzięki jej będziemy mogli wymienić produkt lub zwrócić pieniądze.

Decyzja musi zawierać następujące dane:

  • Twoje pełne imię i nazwisko
  • nazwa punktu serwisowego
  • model produktu
  • wady zadeklarowane, wady ujawnione podczas badania;
  • powodu przez które produkt nie może być naprawiony.

Również podaje się miejsce, gdzie zostaje produkt, po wydaniu decyzji: w punkcie serwisowym lub oddaje się tobie

W celu wstępnego sprawdzenia dokumentacji prosimy o przesłanie na adres mailowy [email protected], wszystkich dokumentów które zawierają:

  • zeskanowane kopie (zdjęcia dokumentów wydanych przez puntk serwisowy - Decyzja punktu serwisowego;
  • zdjęcie, karta gwarancyjna
  • zdjęcie, dowód sprzedaży (faktura wydatkowa)
  • zdjęcie produktu z numerem seryjnym.

W temacie wiadomości należy podać: Certyfikat kontroli.

Po sprawdzeniu nasz manager skontaktuje się z Państwem w celu skoordynowania następnych działań.

← Usługa gwarancyjna
Nadal potrzebujesz naszej pomocy?