W jakich przypadkach nie udziela się gwarancji?

Gwarancja nie obowiązuje, jeśli:

 • Całościowość plomb gwarancyjnych jest naruszona
 • istnieje uszkodzenie mechaniczne lub inne spowodowane umyślnym lub niedbałym działaniem kupującego lub osób trzecich
 • naruszane są zasady użytkowania określone w dokumentach eksploatacyjnych
 • dokonano nieautoryzowanego ujawnienia, naprawy lub zmiany komunikacji wewnętrznej i komponentów produktu, projektu lub schematów produktu
 • numer seryjny lub numer IMEI zapisany w pamięci produktu został zmieniony, usunięty lub nie można go ustawić.

Zobowiązania gwarancyjne nie dotyczą takich niepoprawności jakЖ

 • naturalne zużycie lub wyczerpanie zasobów
 • przypadkowego uszkodzenia spowodowanego przez klienta lub uszkodzenia spowodowanego nieostrożnym obchodzeniem się lub użytkowaniem (wpływ płynu, zakurzenia, wejście do obudowy obcych przedmiotów itp.)
 • uszkodzenia spowodowane klęskami żywiołowymi (zjawiska naturalne)
 • uszkodzenia spowodowane wzrostem awaryjnym lub spadkiem napięcia w sieci lub niewłaściwym połączeniu z siecią;
 • uszkodzenia spowodowane wadami w systemie, w którym produkt był używany lub wynikający z połączenia produktu z innymi produktami;
 • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem zasad eksploatacji.
← Usługa gwarancyjna
Nadal potrzebujesz naszej pomocy?