Sprzęt do zbierania odpadów

Rozetka UE Sp. z o.o. może zabrać od Państwa zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podczas dostawy

Zapewniamy klientom darmowy odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych, pod warunkiem że zużyty sprzęt odpowiada rodzaju sprzedawanego sprzętu i spełnia te same funkcje.

Tutaj znajdziesz listę sprzętu do utylizacji

Aby skorzystać z tej opcji, po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected], w której wskazać:

- Jakie towary powinniśmy od Ciebie zabrać.

- Numer zamówienia z nowym towarem.

- Numer telefonu kontaktowego.

Pamiętaj, że za jedną kupioną sztukę sprzętu możesz zwrócić jedną sztukę zużytego sprzętu. Warunkiem zwrotu zużytego sprzętu jest jego przygotowanie, tj. odłączyć od wszystkich instalacji, opróżnić (na przykład opróżnić wodę z pralki lub rozmrozić lodówkę). Sprzęt należy zapakować w opakowanie przydatne do transportu.

Możesz również bezpłatnie zwrócić zużyty sprzęt w punktach zbiórki

Każda miejscowość posiada bezpłatny punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacje o lokalizacji punktów zbiórki sprzętu można znaleźć na stronie internetowej lub tablicę ogłoszeń Urzędu miasta. 

Przykład — zwrot zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami

Pamiętaj, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami, ponieważ zawiera on substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Jako właściciel zużytego sprzętu masz obowiązek przekazać go do zbierania zużytego sprzętu lub innej upoważnionej instytucji.

Poniższy symbol przekreślonego kosza na śmieci na urządzeniu, opakowaniu lub dołączonej dokumentacji oznacza, że ​​nie wolno wyrzucać tego produktu razem z innymi odpadami:

← Zwrot produktu
Nadal potrzebujesz naszej pomocy?