Czy wszystkie produkty odpowiedniej jakości można zwrócić?

Niestety nie wszystkie. 

Oprócz produktów, które były używane, zgodnie z „przepisem praw konsumenckich” - art. 38, nie można również zwrócić:

  • produkty o krótkim terminie ważności lub szybko psujące się - na przykład: ser, świeże warzywa
  • nagrania dźwiękowe i wideo; - programy komputerowe, które dostajesz w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie można zwrócić na przykład: odkleisz folię ochronną z zupełnie nowej płyty CD z grą, muzyką lub filmem
  • gazety, periodyki lub czasopisma (z wyjątkiem umów subskrypcyjnych)
  • Usługi lub przedmioty, których cena lub nagroda zależą od wahań na rynku finansowym, których przedsiębiorca nie kontroluje i które mogą wystąpić przed terminem odmowy umowy - na przykład produktów inwestycyjnych, takich jak: złote wlewki, złote monet kolekcjonerski , srebro, platyna
  • Rzeczy wykonane w indywidualnym zamówieniu zgodnie z Twoimi zaleceniami - na przykład zaprojektowana koszulka z drukiem
  • Rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych na przykład: bielizna, test ciążowy, elektryczne szczoteczki do zębów, soczewki kontaktowe, maski
  • Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy - na przykład pobranie książki elektonicznej, kodu gry
  • Rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, już na zawsze połączysz z innymi rzeczami - na przykład: olej samochodowy, który wlejesz do samochodu
  • Produkty lecznicze w rozumieniu ustawy o środkach farmaceutycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydawane z apteki -na przykład: leki bez recepty (bez recepty)  
← Zwrot produktu
Nadal potrzebujesz naszej pomocy?